Målsetting: Hovedmål og delmål

Nå har den nye gruppa (Stairways) kommet ordentlig i gang, og vi driver med målsetting. Vi har tatt en atferdstest for å finne ut hva slags atferdsområde vi har mest problemer med, hvor vi fikk en score på 14 ulike områder. Så listet vi opp rekkefølgen på hva vi scoret mest på. Mine topp tre var “avslapning”, “impulsiv atferd” og “målsetting”.

Videre skulle vi liste opp hvilke områder vi har lyst til å jobbe med i prioritert rekkefølge. Jeg valgte de tre som jeg fikk høyest score på (i den rekkefølgen jeg skrev over), og i tillegg “unngå misbruk”. Den siste handler ikke om rus, men om å ta vare på kroppen sin . Så skulle vi beskrive hvordan vår atferd vil være når målet er nådd. Jeg skrev dette:

Avslapning: Jeg vil klare å få nok hvile, og dermed unngå innleggelser.
Impulsiv atferd: Slutte med selvskading.
Målsetting: Være flinkere til å planlegge ting, og få inn rutiner (som lekser osv.).
Unngå misbruk: Være flinkere til å ta vare på/være snill med kroppen min.

Så kommer vi til selve målsettingen. Her skulle vi velge ett overordnet mål, og da valgte jeg å ha et mål under avslapning, siden det er det området som er viktigst for meg for tiden.
Hovedmålet ble da: “Bli flinkere til å kjenne på signaler fra kroppen om at det er på tide å ta det med ro, for å unngå at bipolaren slår ut og jeg blir innlagt.”

0f558d2206393828e7acbfcbd6f6abad

Under hovedmålene skal vi ha mange delmål, og disse skal være så små, konkrete og kortsiktige som mulig. Da er det lettere å jobbe kontinuerlig med målet. Store mål er bra å ha, men det er viktig å ha mange små delmål for å kunne nå de store målene. Under hvert delmål er det mange spørsmål vi skal svare på for å lettere klare å jobbe med dem. Her er det jeg har skrevet:

Mitt første delmål er: “Tirsdag, onsdag og (annenhver) torsdag må jeg dra rett hjem etter skole/gruppe, og ikke ha flere planer de dagene.”

På hvilken måte vil det å nå dette målet hjelpe meg?
Da blir jeg tvingt til å slappe av de tre dagene.

Er dette målet realistisk og oppnåelig, og er det verdt å bruke mye tid og energi på dette målet?
Ja.

Hvilke handlinger må jeg iverksette for å nå målet mitt?
Gjennomføre det, og å minne meg selv på hvorfor det er viktig.

Er det noe som kan forhindre meg fra å nå målet mitt?
At jeg noen ganger har lyst der og da til å være med på ting, eller hvis det dukker opp møter o.l. jeg må på, og andre ting som er ute av min kontroll.

Hvordan vet jeg når jeg har nådd målet mitt?
Jeg vet det etter hver uke hvis jeg har klart å gjennomføre det.

Hva vil jeg gjøre når jeg har nådd målet mitt?
Gå videre til neste mål, og gjøre det fint og koselig i leiligheten min (siden det er der jeg kommer til å være).

Hvor vil jeg være når jeg har nådd målet mitt?
HJEMME, ikke på Østmarka.

Hvilke andre personer vil vite at jeg har nådd målet mitt?
Basen.

Hva vil andre legge merke til når jeg har nådd målet mitt?
At jeg ikke er veldig sliten/deprimert, og at jeg ikke havner på Østmarka.

Hva må jeg gjøre for at jeg faktisk skal gjennomføre dette målet?
Være streng med meg selv og gjennomføre det selv om det frister å være med på alt som skjer.

Dette er altså det jeg kommer til å jobbe med fremover. Jeg skal ha flere delmål, for det er flere dager jeg må slappe av enn bare disse dagene for å holde hodet over vannet. Men dette er da altså det første delmålet, og det skal la seg gjøre å klare å gjennomføre det hvis jeg er streng med meg selv. Det tar nok en stund før det store målet er nådd og jeg slipper unna Østmarka, men det er museskrittene som teller! Jeg er på vei!

2014-12-03 09.26.092Jeg har forresten farget håret mitt mørkt!

Min utfordring til dere er å sette dere et stort mål og noen delmål,
og svare på alle spørsmålene jeg har svart på!

Har du jobbet med mål på denne måten før?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s