Brukermedvirkningssurprise

Brukermedvirkning kan være flere ting. Det ene er å kunne medvirke i egen behandling, altså brukermedvirkning på individnivå. Å bli involvert i beslutningene som angår oss selv, noe som er en lovfestet rett vi har.
Den andre formen for brukermedvirkning er å ha innflytelse i beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud, i forskning, i planlegging og evaluering av tiltak osv. Dette er brukermedvirkning på systemnivå. Det er den siste formen jeg skal fokusere på her.

Jeg reiser en del rundt som brukerrepresentant på konferanser og workshops. Der taler jeg brukernes sak og kommer med mine meninger og synspunkter, basert på mine egne erfaringer og det jeg har hørt andre fortelle. «Å tale brukernes sak» er egentlig er litt dumt begrep, da jeg kan ha en helt annen mening om noe enn en annen «bruker», men jeg vil påstå at jeg er ganske reflektert, og at jeg har evnen til å være ganske objektiv. Leger kan jo også ha forskjellige meninger, selv om en lege skal prate på vegne av alle leger.

Nå er det som jeg har forstått det, lovfestet at det skal være brukermedvirkning i forskning og utforming av tjenestetilbud osv., og at det må forklares hvorfor de ikke har involvert brukere hvis de velger å ikke bruke oss. Jeg har inntrykk av at de aller fleste har med brukerrepresentanter, men også at det brukes altfor få av oss. Noen ganger kan det til og med virke som at de har med et par stykker bare for å kunne krysse av for at brukere er involvert, uten å se på oss som resurser.

Når jeg er brukerrepresentant, merker jeg veldig godt at det er for få av oss. Jeg blir hørt, og folk virker ofte mer opptatt av hva jeg mener enn hva de selv mener, og jeg føler nesten at jeg blir hyllet noen ganger. Men det er dette som irriterer meg litt. Jeg er enig i at mine erfaringer er viktige og at jeg har en viktig kompetanse, kanskje enda viktigere enn fagfolkene sin på noen områder. Men jeg ønsker ikke å skille meg ut fordi jeg har egenerfaring og ikke en utdanning på dette feltet. Jeg ønsker å bli sidestilt med fagfolkene. Jeg ønsker å være en del av dem. Ikke det viktige, interessante utskuddet.

Som regel på konferanser og workshops spiser man en felles middag på en restaurant etterpå. Der liker jeg å sette meg sammen med mennesker jeg ikke kjenner for å knytte kontakter og diskutere interessante ting. Dette er veldig hyggelig, og jeg liker å bli kjent med nye mennesker. Det jeg synes er litt rart, er at noen ganger så er det første folk spør meg om hvilke diagnoser jeg har, og om jeg kan fortelle sykdomshistorien min. Jeg er en åpen person, og kan godt snakke om det hvis folk vil vite det, men det er jo ikke sånn at helsesøstre og vernepleiere blir spurt om det samme. Det får meg til å føle meg annerledes. Jeg er en vanlig konferansedeltaker som alle de andre. Jeg spør jo ikke de andre om de har hatt fotsopp eller om de har sjekket prostataen heller.

Det trengs flere brukerrepresentanter. Vi trenger å være godt representert. Vår kompetanse er viktig, og hvis vi er flere, så vil vi kanskje en dag være likestilt med fagfolkene. Da vil kanskje ikke de andre bli så overrasket over at vi faktisk kan være ganske smarte og reflekterte. For det er det jeg føler de blir. De kommer bort til meg etterpå og forteller meg at de er imponerte over alt jeg kommer med. Misforstå meg rett – det er veldig hyggelig å høre. Og jeg vet. Jeg vet at jeg har mye smart å si (haha). Det er bare synd at de blir så overrasket av det.

Men kanskje er akkurat det jeg tar opp her det første steget mot at brukerne involveres mer. Kanskje trenger fagfolk å bli blown away av at vi har noe vettugt å si. De trenger kanskje den overraskelsen. Jo flere vi overrasker, jo flere representanter tar de kanskje med neste gang. Og neste gang. Og neste gang. Jeg håper det.

Fagfolk er viktige, vi er viktige, og sammen kan vi bli et utrolig bra team!

Jeg vet ikke helt om noe av dette ga mening. Jeg måtte bare få ut litt frustrasjon. Jeg vil gjerne ha litt flere synspunkter på dette!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s